golf pass

Právní služby obcím a městům

Již před vznikem Advokátní kanceláře Korbel, Tuháček & partneři, s. r. o. absolovali její zakladatelé několikaletou profesní praxi ve státní, resp. komunálně-polické sféře. Od počátku existence advokátní kanceláře pak poskytují právní služby obcím, městům a městským částem, a to zejm.:

-          v oblasti převodů nemovitostí a sepisů smluv,

-          při podávání podnětů, trestních oznámení, žalob,

-          při sepisu právních rozborů,

-          formou zastupovávních ve správních i soudních řízeních.

Mezi naše klienty dlouhodobě patří např. Město Nýrsko, Město Janovice nad Úhlavou či obce Tučapy a Tismice.

close
detail