golf pass

EkoWATT

„EkoWATT se zabývá již od roku 1990 poradenstvím v oblasti energetiky, ekonomiky a životního prostředí, a to zejm. v oblasti energetických úspor a obnovitelných zdrojů energie. Za dobu svého působení jsme spolupracovali s několika právníky a advokátními kancelářemi. U Advokátní kanceláře Korbel, Tuháček & partneři, s. r. o., s níž spolupracujeme od jejího vzniku v roce 2007, však oceňujeme specializaci jednotlivých právníků na různé obory práva, od občanského a obchodního až po právo energetické a právo životního prostředí.

Kromě práce na několika analýzách v oblasti energetického práva bychom rádi zmínili úspěšnou činnost kanceláře ve věci ochranných známek a ochrany obchodní firmy (názvu) naší společnosti. S ohledem na to, že vizí EkoWATTu je energetická soběstačnost budov, obcí, měst a regionů, oceňujeme též spolupráci s právníky Advokátní kanceláře Korbel, Tuháček & partneři, s. r. o. při činnosti pro veřejnou správu, opírající se o jejich zkušenosti z praktické činnosti místních samospráv.“

Ing. Jiří Beranovský, Ph.D., MBA
jednatel společnosti

close
detail