golf pass

RM GASTRO

„Společnost RM GASTRO vznikla jako rodinná firma se zaměřením na dovoz italské gastronomické techniky v roce 1993. Od té doby prodělala 20. letý růst, který zajistil vlastní produkci gastronomických zařízení a obchodní činnost nejen v ČR, ale i na Slovensku, v Polsku, Norsku, Finsku, Dánsku, Izraeli, a dokonce v Austrálii a Nigérii. S Advokátní kanceláří Korbel, Tuháček & partneři, resp. původně s advokátem Mgr. Františkem Korbelem, Ph.D. spolupracují společnosti RM již od roku 2005. Za tu dobu nám advokátní kancelář poskytla kvalifikované právní služby snad ve všech oblastech práva. Sepsala nám kompletní obchodní dokumentaci, vzory smluv a obchodních podmínek. Zastupovala nás v řízeních před soudy všech druhů a stupňů. Radila nám v pracovněprávních věcech. Pomohla nám při vymáhání pohledávek včetně zastoupení v exekučních a insolvenčních řízeních našich dlužníků. A zajistila nám bezpečné podmínky pro rozvoj společnosti při nákupech a nájmech nemovitostí pro naše podnikání ve Veselí nad Lužnicí a v Praze v podnikatelském areálu Industrie Park Sever a při správních řízeních ve výstavbě a užívání nemovitostí. S právníky z AK Korbel, Tuháček & partneři se nyní chystáme na kompletní revizi dokumentace a právních vztahů k 1. lednu 2014, kdy nabyde účinnosti nový občanský zákoník. „Naši“ advokátní kancelář můžeme doporučit jako odborně erudovaného, spolehlivého a stabilního partnera pro bezpečné podnikání.“

Jan Richter
Ladislav Mrkvička
výluční společníci a jednatelé skupiny firem RM
 
RM Gastro, s.r.o.
RM TECHNIK, s.r.o.
RM GASTRO CZ s.r.o.
RM GASTRO SLOVAKIA s.r.o.
RM GASTRO POLSKA Sp. z o.o.
www.rmgastro.cz

close
detail