Advokátní kancelář Štol & Tuháček

Právní vztahy k nemovitostem

  • převody nemovitostí, komplexní nemovitostní transakce, včetně zatížených nemovitostí (exekuce, břemena, dluhy apod.)
  • právní audity nemovitostí a nabývacích titulů (due dilligence)
  • právní vztahy k nemovitostem (zástavní smlouvy, věcná břemena, přístupy k nemovitostem)
  • vypořádání spoluvlastnictví k nemovitostem
  • investiční výstavba a smlouvy o dílo
close
detail