Advokátní kancelář Štol & Tuháček

Cena služeb

Cena našich právních služeb je smluvní. Základní sazba činí 1.500 Kč – 3.000 Kč bez DPH za hod. Ve výjimečných případech může být takto uvedená cena zvýšena či snížena s ohledem na konkrétní okolnosti případu, např. náročnost právní věci, nutnost užití cizích jazyků.

Podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, má spotřebitel právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu vyplývajícího ze smlouvy o poskytování právních služeb. Pověřeným subjektem pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze smluv o poskytování právních služeb je Česká advokátní komora; její internetové stránky mají adresu www.cak.cz.

close
detail