Advokátní kancelář Štol & Tuháček

Obchodní právo

Nabízíme komplexní služby v oblasti obchodního práva. Naše poradenství zahrnuje zejm.: 

 • zakládání nových obchodních společností, včetně přípravy veškeré právní dokumentace a zajištění notáře a komunikace s ním,
 • změny zakladatelských dokumentů,
 • zastupování v řízení před rejstříkovými soudy (zápisy a změny v obchodním rejstříku),
 • sepis smluv o výkonu funkce jednatele,
 • právní poradenství v otázkách vnitřních poměrů společnosti, postavení a odpovědnosti statutárních orgánů, práv a povinností společníků,
 • příprava rozhodnutí společníků či usnesení valných hromad,
 • zastupování v soudních řízeních o neplatnost usnesení valných hromad či o informační povinnosti vůči společníkům,
 • přeměny společností (např. ze společnosti s ručením omezeným na akciovou společnost),
 • smlouvy o převodu obchodních podílů,
 • příprava obchodních smluv (např. rámcové kupní smlouvy, smlouvy o dílo, všeobecné obchodní podmínky),
 • vymáhání pohledávek v soudním, exekučním a insolvenčním řízení.
close
detail