golf pass

Reference

České štěrkopísky spol. s r. o.

Společnost České štěrkopísky spol. s r. o. spolupracuje s Advokátní kanceláří Korbel, Tuháček & partneři, s. r. o. jak na řešení dílčích kauz, tak na komplexnějších analýzách z oblasti horního práva a práva životního prostředí. U Advokátní kanceláře Korbel, Tuháček & partneři, s. r. o. oceňujeme zejména její dlouholetou specializaci a schopnost pracovat i se zahraničními právními úpravami.

Město Sušice

Naše město využilo právní služby Advokátní kanceláře Korbel, Tuháček & partneři, s. r. o. v případě vodoprávních kauz řešených Ministerstvem zemědělství ČR. Soudní řízení, v němž nás zastupoval advokát JUDr. Miloš Tuháček, dopadlo úspěšně. JUDr. Tuháčka můžeme proto coby specialistu na právo životního prostředí doporučit dalším obcím a městům.

Správa Národního parku Šumava

Nejen tuto Správu, ale i jiné orgány ochrany přírody na centrální i místní úrovni dlouhodobě zastupujeme v soudních řízeních a vykonáváme pro ně analytickou činnost. 

ENVI, a.s.

Pro společnost ENVI, a.s. působící v oblasti moderních environmentálních technologií nejen na území ČR vykonáváme odborné poradenství a právní zastupování především v oblasti práva obchodních společností. 

Skupina firem IMG

V posledních více než pěti letech provádíme komplexní právní servis pro dopravní, logistickou, výrobní i manažerskou součást skupiny firem IMG, a to v oblasti veškerého soukromého práva, především však ve vymáhání pohledávek. 

Realitní kancelář - Bioreality.cz

Při poradenství poskytovaném realitním kancelářím jsme schopni zajistit nejen sepis kupních a jiných smluv, ale i řešení veřejnoprávních záležitostí souvisejících zejm. se stavebním právem. 

EkoWATT

EkoWATTu a dalším energetickým firmám radíme jak v oblasti obchodního práva, tak v záležitostech souvisejících přímo s enegetikou a jejími dopady na životní prostředí. 

RM GASTRO

Pro společnost RM GASTRO, s. r. o. a s ní spojené společnosti produkující gastronomická zařízení nejen v ČR, ale i v jiných zemích, vykonáváme právní služby ve všech oblastech práva, vč. nákupů a nájmů nemovitostí pro jejich podnikání ve Veselí nad Lužnicí a v Praze.

Liga lidských práv

V oblasti rodinného práva vám naši zkušení experti nabízí komplexní služby od konzultací, přes rodinnou mediaci, sepis dohod, žalob, právních analýz až po právní zastoupení.

close
detail