golf pass

Správa Národního parku Šumava

„Využili jsme spolupráce s AKKT v případě žaloby Okrašlovacího spolku Zdíkovska proti Návštěvnímu řádu Národního parku Šumava, která byla podána Nejvyššímu správnímu soudu v květnu 2011. Výsledkem spolupráce bylo odmítnutí všech návrhů žalobce a jednoznačné potvrzení jak postupu při vydávání, tak i obsahu NŘ NP Šumava. JUDr. Tuháček se k soudnímu řízení velmi pečlivě připravil a prokázal velkou šíři znalostí této specifické problematiky, ale hlavně dokázal vše správně spojit v souvislostech a soudu správnost postupu Správy NP Šumava dokonale vysvětlit.“

Za Správu NP Šumava:
RNDr. Václav Braun, vedoucí odboru

close
detail