golf pass

Specializace

Právo životního prostředí a horní právo

Právo životního prostředí je jednou z hlavních specializací naší kanceláře. Naši advokáti se mu systematicky věnují od počátku své právní praxe.

Obchodní právo

Nabízíme komplexní služby v oblasti obchodního práva ve všech jeho subodvětvích.

Právní vztahy k nemovitostem

Převody nemovitostí, komplexní nemovitostní transakce, včetně zatížených nemovitostí (exekuce, břemena, dluhy apod.).

Správní a stavební právo

Zastoupíme Vás ve správním řízení i v soudním řízení správním. Specializujeme se zejm. na právo stavební a právo na informace. 

Rodinné právo

Pomůžeme Vám řešit obtížné rodinné situace. 

Právní služby obcím a městům

 Obecní problematiku známe zevnitř. Pomůžeme Vám jak s majetkovými převody, tak v oblasti práva veřejného. 

close
detail