golf pass

Skupina firem IMG

„Naše skupina firem IMG spolupracuje s „AKKT“ nyní již pátým rokem. Ceníme si především rozsahu poskytovaných služeb a rychlé reakce. Ať už se jedná o právní zastoupení nebo o poradenství týkající se nejrůznějších oblastí práva, vždy jsme byli maximálně spokojeni se servisem, který naší skupině právní kancelář AKKT zajišťuje.“

Za skupinu firem IMG
ING. MICHAL KOPECKÝ, vedoucí controllingu

close
detail