golf pass

JUDr. Miloš Tuháček

společník a jednatel
Telefon: +420 606 215 619, +420 381 254 903
E-mail: tuhacek@akkt.cz

JUDr. Miloš Tuháček (nar. 1974) absolvoval v roce 1998 Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně obhajobou diplomové práce „Podíl občanů na místní správě." Tamtéž v roce 2003 obhájil rigorózní práci na stejné téma.

Po roční praxi podnikového právníka ve státním podniku Lesy České republiky, který zastupoval mj. v emisních sporech se znečišťovateli, vykonával tříletou právní praxi v advokátní kanceláři JUDr. Svatomíra Mlčocha v Českých Budějovicích, kde se podílel na právních službách pro Českou inspekci životního prostředí, Správu chráněných krajinných oblastí ČR či Ministerstvo životního prostředí.

V roce 2003 založil vlastní advokátní kancelář, od roku 2007 je společníkem a jednatelem Advokátní kanceláře Korbel, Tuháček & partneři s. r. o. Specializuje se na zastupování v řízení před správními orgány a soudy ve věcech práva životního prostředí. V rámci této praxe zastupuje státní orgány (např. správy národních parků a chráněných krajinných oblastí), obce, podnikatelské subjekty, občanská sdružení, ale i „běžné“ občany. Další jeho specializací je ochrana osobnosti.

Kromě advokátní praxe publikuje a přednáší v oblasti práva životního prostředí a práva na informace - je např. spoluautorem knihy Právo životního prostředí. Praktický průvodce (vydalo nakladatelství GRADA, 2015), Právní vztahy k dřevinám. Praktický průvodce (vydalo nakladatelství GRADA, 2016) a Praktického komentáře k zákonu č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (vydalo nakladatelství Wolters Kluwer v roce 2017). V časopisech Via Iuris, DOTACE, ODPADY a Moderní obec publikoval odborné články z oboru práva na informace a práva životního prostředí. Externě přednáší právo životního prostředí na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích. Je členem Zastupitelstva města Tábora.

« zpět

close
detail