golf pass

Úspěšně jsme iniciovali další správní řízení ve věci Jordán

06. 01. 2014

Na základě podnětu naši kanceláře zahájila Česká inspekce životního prostředí nové správní řízení o uložení pokuty týkající se havarijního protržení provizorní dělící hráze na Jordánu. Více informací naleznete v příloze.

« zpět

close
detail