golf pass

Termíny a témata odborných seminářů JUDr. Miloše Tuháčka na podzim 2018

20. 08. 2018

Vodní zdroje Ekomonitor 

  • Občanský zákoník a ochrana životního prostředí - dne 18. 9. 2018

http://www.ekomonitor.cz/seminare/2018-09-18-obcansky-zakonik-a-ochrana-zivotniho-prostredi


Agentura IPSUM - http://www.ipsum.cz/lektorsky_sbor/68

  • Informační zákony v praxi - novinky v legislativě a judikatuře z pohledu autorů komentářů k zák. č. 106/1999 Sb. a zák. č. 123/1998 Sb. - dne 30. 10. 2018

http://www.ipsum.cz/informace/18113

  • Informační zákony v praxi - novinky v legislativě a judikatuře z pohledu autorů komentářů k zák. č. 106/1999 Sb. a zák. č. 123/1998 Sb. - dne 20. 11. 2018. Seminář se koná v Českých Budějovicích!

http://www.ipsum.cz/informace/18137


Agentura BOVA - http://www.bovapolygon.cz/lektor.php?AU=341 

  • Poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím a GDPR - jak poskytovat osobní údaje veřejnosti a subjektům údajů a neporušit právo? - dne 1. 11. 2018

http://www.bovapolygon.cz/seminar-5119-poskytovani-informaci-podle-zakona-o-svobodnem-pristupu-k-informacim-a-gdpr-jak-poskytovat-osobni-udaje-verejnosti-a-subjektum-udaju-a-neporusit-pravo-.htm

  • Aktuální problémy aplikace zákona o svobodném přístupu k informacím a zákona o právu na informace o životním prostředí z pohledu autorů komentářů k těmto zákonům - dne 27. 11. 2018

http://www.bovapolygon.cz/seminar-5117-aktualni-problemy-aplikace-zakona-o-svobodnem-pristupu-k-informacim-a-zakona-o-pravu-na-informace-o-zivotnim-prostredi-z-pohledu-autoru-komentaru-k-temto-zakonum.htm

  • Poskytování informací veřejnosti po účinnosti GDPR - vliv GDPR na registr smluv - jak postupovat ve sporných situacích - dne 4. 12. 2018

http://www.bovapolygon.cz/seminar-5118-poskytovani-informaci-verejnosti-po-ucinnosti-gdpr-vliv-gdpr-na-registr-smluv-jak-postupovat-ve-spornych-situacich.htm


Eduzone

  • Praktické zkušenosti s aplikací s poskytováním informací podle zák. č. 106/1999 Sb. a GDPR - dne 6. 11. 2018

https://www.eduzone.cz/seminar/prakticke-zkusenosti-s-aplikaci-s-poskytovanim-informaci-podle-zak-c-106-1999-sb-a-gdpr

« zpět

close
detail