golf pass

Mgr. Radka Korbelová Dohnalová, Ph.D.

společnice
Telefon: +420 604 310 187, +420 381 254 903
E-mail: korbelova.dohnalova@akkt.cz

Radka Korbelová Dohnalová je samostatnou advokátkou od roku 2005, po dlouhodobé spolupráci se v roce 2013 stala společnicí Advokátní kanceláře Korbel, Tuháček & partneři, s. r. o. Kromě běžné trestní a občanskoprávní agendy se - vzhledem ke svému dlouhodobému působení v nevládních i vládních institucích na ochranu lidských práv - specializuje zejména na právní oblasti lidských práv a rodinné právo. V těchto oblastech taktéž publikuje v odborných periodikách.


V roce 2001 absolvovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy s diplomovou prací na téma právního postavení uprchlíků v ČR. Zde v roce 2012 obhájila postgraduální titul Ph.D. s disertační prací týkající se mezinárodních závazků ČR v oblasti dětských práv.


Je členkou Pro Bono Aliance, členkou sekce ADR ČAK, zkušební komisařkou MSpr pro mediaci, v letech 2002-2008 byla členkou Výboru pro práva dítěte Rady vlády ČR. V roce 2011 složila mediátorské zkoušky u ČAK a Bruselské advokátní komory. Spoluzakládala Ligu lidských práv, kde několik let vedla Centrum pro právní ochranu dětí. Absolvovala čtyřletý sebezkušenostní výcvik pro pomáhající profese i řadu školení pro práci s obětmi včetně obětí domácího násilí. Má zkušenosti s lidskoprávní litigací, podílela se na přípravě a prezentaci stínových zpráv pro orgány OSN a další mechanismy mezinárodní ochrany lidských práv.

Hovoří česky, anglicky a francouzsky.

« zpět

close
detail