golf pass

Správní právo a stavební právo

Naše kancelář dosáhla v oblasti správního práva několika významných úspěchů v řízení před Nejvyšším správním soudem a Ústavním soudem. Úspěšně zastoupila v přestupkové věci i občana Štefance v jeho sporu s Českou republikou u Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku.

Věnujeme se zejm.:

  • stavebnímu právu od fáze územního plánování (např. podávání kvalifikovaných námitek, soudní napadání územních plánů a zásad územního rozvoje) přes proces posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) a územní, stavební a jiná obdobná správní řízení až po zastupování před správními soudy,
  • přestupkovému řízení a ukládaní dalších správních sankcí,
  • řízením podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a souvisejí problematice ochrany osobních údajů,
  • dalším správním řízením, včetně soudního přezkumu správních rozhodnutí ve správním soudnictví, příp. i v soudnictví ústavním.
close
detail