golf pass

Rodinné právo

Nezúčastněná osoba znalá práva může pomoci při řešení citlivých rodinných problémů. V této oblasti můžeme nabídnout široký komplex služeb od konzultací, přes sepis dohod, žalob, právních analýz až po právní zastoupení. Provedeme Vás všemi životními situacemi při uzavírání manželství (předmanželská smlouva, zúžení společného jmění manželů) stejně jako při jeho zániku (rozvod i vypořádání společného jmění manželů), pomůžeme vám v otázkách úpravy výchovy, výživy či styku s dětmi, s vymáháním výživného. Zajistíme komplexní právní služby v nesporném rozvodovém řízení. Máme zkušenosti s určením i popřením otcovství, s osvojením, pěstounskou péčí, s ústavní výchovou atd.

Snažíme se přistoupit k řešení rodinných a osobních problémů našich klientů profesionálně nicméně citlivě - s vědomím, že se jedná mnohdy o velmi obtížné životní situace. V dotčené právní i neprávní problematice se dále vzděláváme; naši advokáti např. absolvovali sebezkušenostní výcvik pro pomáhající profese, kurzy mediace, semináře pro práci s oběťmi domácího násilí aj.

Spolupracujeme s dotčenými vládními i nevládními organizacemi, např. s mediátory, s intervenčními centry, s organizacemi poskytujícími pomoc obětem atp. Máme zkušenosti z legislativy, naši advokáti se dlouhodobě angažují v otázce dětských práv i na mezinárodní úrovni.

close
detail