golf pass

Liga lidských práv

"Advokátka Radka Korbelová Dohnalová se významně podílela na přípravě zprávy o dodržování Úmluvy o právech dítěte v ČR. Ať již se jednalo o žalobu na ochranu osobnosti v případě znásilněné ženy, ústavní stížnost, stížnost k Evropskému soudu pro lidská práva nebo zprávu pro Výbor OSN pro práva dítěte, byli jsme vždy spokojeni s kvalitou argumentace i vstřícností advokátní kanceláře Radky Korbelové." 

Kateřina Červená

organizační ředitelka Ligy lidských práv 

close
detail