golf pass

Nejen právo, ale i veřejný zájem!

Nežijeme ve věži ze slonoviny. Právo chápeme jako jeden z prostředků cesty ke spravedlivé a svobodné společnosti. Proto jsme aktivní v občanských sdruženích a obecně prospěšných společnostech v sociální a ekologické oblasti. Angažujeme se i v místní samosprávě.

Zároveň jsme zapojeni do programu Pro bono centra, v rámci kterého poskytujeme ve vybraných případech veřejného zájmu právní služby pro bono (zdarma).

close
detail